Aktualności: informacje dla odbiorców usług wodociągowych

Na tej stronie zamieszczamy informacje dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Proszowice.

Komunikat nr 5/2023 o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia

Bakteria grupy coli 9 jtk/100 ml w pobranej próbce wody na zbiornikach w Żębocinie

Zarządzenie 5/2023 z dnia 9 sierpnia 2023r.

W dniu 14 sierpnia 2023 r. (tj. poniedziałek) Przedsiębiorstwo Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o. będzie nieczynne

Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Zacisze w Proszowicach

Informacja dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Prace na sieci wodociągowej w Jakubowicach