Komunikat dotyczący jakości wody - 09.04.2024 r.

Wodociągi Proszowickie sp. z o.o.
32-100 Proszowice ul. Racławicka 1
www.wodociagi.proszowickie.pl

 

 

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o. informuje, iż na podstawie decyzji nr 8/2024 z dnia 9 kwietnia 2024 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach woda pochodząca z wodociągu publicznego Proszowice jest zdatna do spożycia.

Jednocześnie informujemy, iż wyniki badan wody z dnia 5.04.2024 pobrane przed rozpoczętą procedurą płukania i ozonowania sieci nie wykazały żadnych bakterii Clostridium na Stacji Uzdatniania Wody

 

Załączniki: Decyzja sanepidu, wyniki badań

 

  Decyzja Sanepidu 09.04.24

  Częściowy raport z badań nr 22195

  Częściowy raport z badań nr 22196

  Częściowy raport z badań nr 22197

  Sprawozdanie z badań nr 1606

  Sprawozdanie z badań nr 1607

  Sprawozdanie z inspekcji 033.09.006.24