Wyniki badań wody

laboratorium

Na tej stronie znajdziesz wyniki badań wody przeprowadzonych w przedszkolach, szkołach i szpitalach na terenie gminy Proszowice.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami, a w razie jakichkolwiek pytań do kontaktu z nami!

 

Jakie są rodzaje analizy wody?

Wyróżnia się 3 rodzaje badań wody:

  • badanie pod kątem fizykochemicznym

Polega na ocenie właściwości fizycznych i składu chemicznego wody. Uwzględnia ono takie parametry, jak: barwa i zapach wody, mętność, odczyn pH, twardość, a także stężenie żelaza czy manganu.

  • analiza bakteriologiczna

Ma na celu zbadanie obecności mikroorganizmów w wodzie, m.in. enterokoków kałowych i bakterii z grupy coli.

  • badanie pełne: woda analizowana jest pod kątem zarówno fizykochemicznym, jak i bakteriologicznym. Uwzględniane są takie parametry, jak: mętność, barwa, zapach, odczyn pH, liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli, liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h oraz enterokoki kałowe.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.


2024

2023

​2022

​2021


2020

2019

2018