Planowane wyłączenia i awarie wody

woda nad ręką

Tutaj zamieszczamy informacje o  planowanych wyłączeniach i awariach wody.

Każdy opis zawiera wykaz ulic, na których przeprowadzane są prace, a także przewidywaną godzinę rozpoczęcia i zakończenia naprawy. Wszelkie dane zamieszczone na naszej stronie są aktualizowane na bieżąco.


Jakie są najczęstsze przyczyny awarii sieci wodociągowej?

Awaria sieci wodociągowej może być spowodowana:

  • brakiem szczelności i przepustowości

  • uszkodzeniami mechanicznymi uzbrojenia instalacji wodociągowej

  • zmianami wytrzymałościowymi materiału (awarie nagłe)

  • zużyciem, zniszczeniem, starzeniem materiału (awarie stopniowe)

 

Jakie są etapy usuwania awarii wodociągowej?

Usuwanie awarii sieci wodociągowej obejmuje 3 fazy:

  • powiadomienie: czas od momentu pojawienia się wycieku do odebrania zgłoszenia przez przedsiębiorstwo, najczęściej ok. 100 – 120 dni.

Czas ten ma największy wpływ na wielkość strat wody.

  • lokalizację: czas upływający od zgłoszenia wycieku do rozpoczęcia naprawy

  • naprawę