Aktualności: informacje dla odbiorców usług wodociągowych

Na tej stronie zamieszczamy informacje dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Proszowice.

W dniu 31 maja 2024 r. (tj. piątek) Przedsiębiorstwo Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o. będzie nieczynne

Informacja dotycząca wywozu osadu — kwiecień 2024

Komunikat dotyczący jakości wody - 09.04.2024 r.

Przerwa w dostawie wody w dniach 8-9 kwietnia 2024 r. (poniedziałek, wtorek)

Oświadczenie - faktury elektroniczne

29 marca 2024 r. biuro Przedsiębiorstwa Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o. będzie nieczynne

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Informacja dotycząca wywozu osadu - listopad 2023

Informacja dotycząca wywozu osadu