Informacje o stacji uzdatniania wody

dziecko trzymające szklankę wody

Na tej stronie znajdziesz informacje o stacji uzdatniania wody, a także numery telefonu do serwisu sieci wodno-kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków.

 

Czym są stacje uzdatniania wody?

Stacje uzdatniania wody to jeden z rodzajów budowli wykorzystywanych w inżynierii sanitarnej. Działają one w taki sposób, że czerpią wodę powierzchniową lub podziemną, która jest uzdatniana i poddawana dezynfekcji, a następnie magazynowana i pompowana do sieci wodociągowej. Stacje uzdatniania wody mogą być wyposażone w takie urządzenia jak: filtry ciśnieniowe, aeratory, hydrofory, sprężarki czy też pompy I i II stopnia.