Informacja dotycząca wywozu osadu — kwiecień 2024

Szanowni Mieszkańcy!W związku ze zgłoszonym do Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony środowiska – Delegatura WIOŚ w Tarnowie wywozu
komunalnego osadu ściekowego na działki położone na terenie
powiatu krakowskiego w celu zastosowania w rolnictwie w dniach
15-19 kwietnia 2024 r. w okolicach Oczyszczalni Ścieków
w Proszowicach będzie wyczuwalny nieprzyjemny zapach
związany z załadunkiem i wywozem osadu.


Za utrudnienia przepraszamy!