Informacja dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Proszowice – zmiana cen taryfowych dla wody, ścieków i stawek opłat