Informacja dotycząca wywozu osadu - listopad 2023

Wodociągi Proszowickie sp. z o.o.
32-100 Proszowice ul. Racławicka 1
www.wodociagi.proszowickie.pl

 

 

Szanowni Mieszkańcy!

W związku ze zgłoszonym do Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony środowiska – Delegatura WIOŚ w Tarnowie wywozu
komunalnego osadu ściekowego na działki położone na terenie
powiatu krakowskiego w celu zastosowania w rolnictwie w dniach
23-25 listopada 2023 r. w okolicach Oczyszczalni Ścieków
w Proszowicach będzie wyczuwalny nieprzyjemny zapach
związany z załadunkiem i wywozem osadu.

Za utrudnienia przepraszamy!