W dniu 2 maja 2023 r. (tj. wtorek) Przedsiębiorstwo Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o. będzie nieczynne

W dniu 2 maja 2023 r. (tj. wtorek) Przedsiębiorstwo Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o. będzie nieczynne.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2023 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o. z siedzibą w Proszowicach z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego