Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Zacisze w Proszowicach

Wodociągi Proszowickie sp. z o.o.
32-100 Proszowice ul. Racławicka 1
www.wodociagi.proszowickie.pl

 

 

Proszowice, dnia 1 sierpnia 2023r

 

Prace na sieci wodociągowej

 

 

Uwaga!!!


Przedsiębiorstwo Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o. informuje, iż w związku
z realizacją rozbudowy sieci wodociągowej na ul. Zacisze w Proszowicach
przez wykonawcę realizującego przedmiotowe zadanie w dniu 7 sierpnia
2023 r. od godziny 2.00 do 18.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do
następujących miejscowości:
Bobin, Ciborowce, Czajęczyce, Gniazdowice, Górka Stogniowska,
Jakubowice, Jazdowiczki, Kadzice, Klimontów, Szreniawa, Kaczanów,
Kościelec, Kowala, Łaganów, Makocice, Mysławczyce, Opatkowice,
Ostrów, Piekary, Posiłów, Przezwody, miasto Proszowice, Stogniowice,
Szklana, Więckowice, Wolanowice, Żębocin.

Jednocześnie, informujemy, iż ze względu na odległość, zanik wody
w niektórych miejscowościach może wystąpić później jak również
z opóźnieniem nastąpi przywrócenie wody w najdalszych odcinkach sieci.
W czasie wyłączenia, w Proszowicach woda będzie rozwożona w beczce 5 m3
.
Po pozostałych miejscowościach będą kursować dwa samochody z wodą pitną.
Informacja o lokalizacji wody rozwożonej u sołtysów.


Za powyższe utrudnienia przepraszamy.