Prace modernizacyjne sieci wodociągowej w dniach 26-29 czerwca 2023 r.

Wodociągi Proszowickie sp. z o.o.
32-100 Proszowice ul. Racławicka 1
www.wodociagi.proszowickie.pl

 

 

Prace na sieci wodociągowej

 

Uwaga!!!

 

Przedsiębiorstwo Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o. informuje, iż w związku z prowadzoną modernizacją sieci wodociągowej w godzinach od 8.00 do 15.00 mogą wystąpić braki wody w miejscowościach:

  • 26 - 27 czerwca 2023 r. (poniedziałek-wtorek) część Kościelca, Lekszyce;
  • 28 czerwca 2023 r. (środa) Kościelec i część Piekar;
  • 29 czerwca 2023 r. (czwartek) cześć Szreniawy/ Klimontowa (okolice Młyna);

 

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

 


Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000601570. Kapitał zakładowy 800 000 zł. NIP 6821772190 REGON 363700615 Nr rej. BDO 000140652