Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Proszowice za rok 2022