Komunikat dotyczący jakości wody z dnia 30 maja 2023r.

Wodociągi Proszowickie sp. z o.o.
32-100 Proszowice ul. Racławicka 1
www.wodociagi.proszowickie.pl

 

 

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o.
informuje, iż na podstawie decyzji nr 11/2023
z dnia 30 maja 2023 r. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Proszowicach woda pochodząca
z wodociągu publicznego Proszowice
jest zdatna do spożycia.