Komunikat dotyczący jakości wody

Wodociągi Proszowickie sp. z o.o.
32-100 Proszowice ul. Racławicka 1
www.wodociagi.proszowickie.pl

 

 

UWAGA !!!

W wyniku przeprowadzonych badań przez PSSE w Proszowicach stwierdzono znikomą ilość bakterii (w ilości 3 szt.) z grupy Clostridium w pobranej próbce wody na ujęciu.

Uprzejmie informujemy, że woda podawana do sieci została natychmiast przepięta na ujęcia wody Gminy Pałecznica i Radziemice.

Spółka wdrożyła procedurę usunięcia bakterii na ujęciu w Proszowicach.

 

Clostridium perfringens to bakteria beztlenowa (laseczka). Jest wszechobecna w
środowisku i może być odnaleziona jako normalny składnik kompostu, osadu
dennego czy układu pokarmowego człowieka i innych kręgowców, ale również
owadów czy gleby