Informacja dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Proszowice

szklanki z wodąZgodnie z zatwierdzoną taryfą za okres 2022- 2025 - decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak KR.RZT.70.51.2022 z dnia 20 czerwca 2022 z dniem 18.07.2022 ulegają zmianie ceny taryfowe dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie obsługiwanym przez proszowicką sieć wodociągową i kanalizacyjną.
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

  1. Odbiorcy indywidualni usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w okresach kwartalnych 5,39 zł/m3 (netto)
  2. Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - kwartał 19,30 zł/m3 (netto)
  3. Odbiorcy usług- podmioty gospodarcze zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w okresach miesięcznych 5,78 zł/m3 (netto)
  4. Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy- miesiąc 19,30 zł/m3 (netto)
  5. Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w okresach kwartalnych 5,39 zł/m3 (netto)
  6. Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - kwartał 9,90 zł/m3 (netto)

Wysokość cen za zbiorowe odprowadzenie ścieków:

  1. Odbiorcy indywidualni usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresach kwartalnych 7,02 zł/m3 (netto)
  2. Podmioty gospodarcze usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczane w okresach miesięcznych 7,39 zł/m3 (netto)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka VAT wynosi 8%.