Informacja

Kalendarium

ikony dymku czatu11.02.2021 r. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał - na podstawie przeprowadzonego badania próbki wody pobranej z instalacji Stacji Uzdatniania Wody w Proszowicach – Decyzję nr 4/2021, stwierdzającą przydatność wody uzdatnianej w Stacji Uzdatniania Wody w Proszowicach, do spożycia przez ludzi. W związku  z  ww. decyzją uruchomiono Stację Uzdatniania Wody - proszowicki układ  wodociągowy aktualnie jest zasilany z ujęcia wody w Opatkowicach.

05.02.2021 r. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał - na podstawie przeprowadzonego badania próbki wody pobranej z instalacji Stacji Uzdatniania Wody w Proszowicach – Decyzję nr 1/2021, stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi. W związku  z przedmiotową decyzją zatrzymano Stację Uzdatniania Wody i włączono zasilanie z ujęć wody z Pałecznicy (całość wody w sieci wodociągowej pochodzi z ujęć głębinowych w Pałecznicy). Zlecone zostały interwencyjne badania wody w SUW.

Kalendarium

02.02.2021 r. - PSSE pobiera próbkę wody z instalacji Stacji Uzdatniania Wody, w dniu 05.02.2021 r. laboratorium PSSE oznacza 2 jtk Clostridium perfringens,

02.02.2021 r. - PSSE pobiera próbkę wody z instalacji Przedszkola nr 1, przy ul. Krakowskiej 35, w dniu 05.02.2021 r. - wyniki badań - bez uwag

03.02.2021 r. - SGS Polska pobiera próbkę wody (monitoring kontrolny) - z instalacji SPZOZ (Szpital), w dniu 10.02.2021 r. - wyniki badań bez uwag

05.02.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje Decyzję nr 1/2021. Nastepuje zatrzymanie Stacji Uzdatniania Wody i przełączenie zasilania proszowickiej sieci wodociągowej na wodę z ujęć głębinowych w Pałecznicy.

08.02.2021 r. - SGS Polska intwerwencyjnie pobiera próbkę wody z instalacji Stacji Uzdatniania Wody w Proszowicach, w dniu 11.02.2021 r. wyniki badań bez uwag.

11.02.2021 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje Decyzję nr 4/2021, cofającą Decyzje nr 1/2021, następuje uruchomienie uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Proszowicach.

Z uwagi na zagrożenia epidemiczne okresowo ograniczamy bezpośrednią obsługę Odbiorców - zgłoszenia, sprawy będą przyjmowane i załatwiane:          Zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach 02.12.2020 r., woda z sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia w Gminie Pałecznica jest zdatna do spożycia. Link: https://psseproszowice.wsse.krakow.pl/index.php/19-komunikaty/1072-komunikat-dotyczacy-jakosci-wody-w-wodociagu-publicznym-palecznica-z-dnia-02-12-2020  Z ujęcia w Pałecznicy są zaopatrywane miejscowości: Szczytniki, Szczytniki Kolonia, cz. Klimontowa, Ostrów, Kadzice, Makocice, Gniazdowice, cz. Opatkowic, Teresin, Posiłów, część Lekszyc i Marcinkowic. 

– drogą telefoniczną                    tel. 12-389-33-98  lub 664 883 824

– drogą korespondencyjną poprzez Pocztę Polską lub pocztę kurierską

– pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

– poprzez skrzynkę na listy przy wejściu do biura firmy

Przepraszamy za utrudnienia w obsłudze związane z aktualną sytuacją pandemiczną i  koniecznością zapewnienia nieprzerwanej działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

W celu usprawnienia obsługi Odbiorców uruchomione zostało Internetowe Biuro Obsługi umożliwiające m.in. przesyłanie odczytów wodomierzy dokonanych przez Odbiorców, pobieranie faktur w pliku *pdf*, dostęp do historii zużycia wody i płatności oraz możliwość dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości funkcjonowania infrastruktury wod.-kan. Zachęcamy do zapoznania się z IBO oraz do korzystania z jego funkcji.

W związku ze zniesieniem części ograniczeń związanych z COVID-19, zostają wznowione odczyty zużycia wody na  wodomierzach u odbiorców.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz zgodnie z zaleceniem GIS, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników, informujemy, że Biuro Obsługi Klienta spółki "Wodociagi Proszowickie Sp. z o.o." obsługuje klientów drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Zachęcamy do korzystania:
• z poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• obsługi telefonicznej pod numerami  12 389 33 98, 664 883 824 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00);                                                                                                    • Poczty Polskiej

I. W sytuacji awaryjnego braku dostawy wody, odbiorcy można ją pobrać ze zdrojów ulicznych zainstalowanych przy ul. Zamkowej (w pobliżu skrzyżowania z ul. 3 Maja) i przy ul. Ojca Rafała (przy skrzyżowaniu z ul. Królewską).

Prosimy o pomoc poprzez przekazywanie informacji o zauważonych wyciekach wody z sieci wodociągowej bądź ich objawach.

II. Prosimy o zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

III. Informujemy, że po okresowym wstrzymaniu dostawy wody (awarii) i późnieszym uruchamianiu sieci, jest możliwy krótkotwały wzrost mętności wody w przyłączach jako skutek wymywania osadów z rurociagów sieci - duże prędkości przepływu wody przy płukaniu rurociagów.

IV. Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak KR.RET.070.201.2018, z dniem 6 VII 2020 r. następuje zmiana cen - zgodnie z taryfą zatwierdzoną na okres trzech lat -  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Proszowice jak niżej.

1. Cena wody dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę - 4,86 zł/m3 (netto)

2. Opłaty abonamentowe:

-  Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego  

w okresach kwartalnych - 7,72 zł/kwartał (netto).

- Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego

  w okresach miesięcznych - 6,75 zł/miesiąc (netto).

- Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych   

  norm zużycia wody w okresach kwartalnych - 4,86 zł/kwartał (netto).

3. Cena odbioru ścieków siecią kanałową dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków - 6,21 zł/m3 (netto),

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.

V. Prosimy wszystkich Odbiorców a w szczególności odprowadzających ścieki do kanalizacji obsługiwanej przez pompownie ścieków, o nie wrzucanie do kanalizacji: chusteczek nawilżających, podpasek,środków higienicznych, opatrunkowych, szpatułek kosmetycznych, tamponów, bandaży, ścierek, rajstop, itp. materiałów włóknistych z uwagi na blokowanie wirników pomp ściekowych (poprzez owijanie się wokół wirników pomp).

VI. Ceny ścieków dowożonych do oczyszczalni w Proszowicach przy ul. Łąkowej 1 (od 14.03.2020 r.):

I grupa  – 7,67 [zł/m3] + 8%VAT   -     ChZT do 700 [g/m3]

II grupa  – 9,45 [zł/m3] + 8%VAT  -     ChZT do 1 400 [g/m3]

III grupa  – 16,45 [zł/m3] + 8%VAT  -  ChZT do 4 000 [g/m3]

IV grupa  – 20,00 [zł/m3] + 8%VAT  -  ChZT do 8 000 [g/m3]

V grupa  –  30,00 [zł/m3] + 8%VAT  -  ChZT do 11 000 [g/m3]

VI grupa  – 40,00 [zł/m3] + 8%VAT   -  ChZT do 15 000 [g/m3]

VII grupa  – 60,00 [zł/m3] + 8%VAT  -  ChZT do 25 000 [g/m3]

VIII grupa  – 80,00 [zł/m3] + 8%VAT  -  ChZT do 50 000 [g/m3]