Bakteria grupy coli 9 jtk/100 ml w pobranej próbce wody na zbiornikach w Żębocinie