Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Proszowice w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020