INFORMACJA

Okresowo w sieci wodociągowej występują znaczne wahania ciśnienia spowodowane dużymi rozbiorami wody - najprawdopodobniej przez nielegalny pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych do podlewania roślin. Z uwagi na znaczne zaburzenia pracy sieci - braki wody w wysoko usytuowanych budynkach, straty finansowe - planowane są kontrole u odbiorców. Prosimy o przekazywanie wszelkich informacji umożliwiających eliminację nieuczciwych praktyk.

Wodociągi Proszowickie sp. z o. o

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Proszowicach i decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice,  z dniem 1.04.2016 r. działalność w zakresie ujmowania wody, jej uzdatniania i dostarczania (wraz z odbiorem i oczyszczaniem ścieków) dla odbiorców na terenie Gminy Proszowice rozpoczęła firma Wodociągi Proszowickie sp. z o.o.

Siedziba firmy znajduje się przy ul. Władysława Jagiełły 25 w Proszowicach.