INFORMACJA

W dniu 1.09.2016 r. w godzinach 8:00  do  15:00 wystąpi  okresowa przerwa w dostawie wody - dla odbiorców przy ul. Wiślanej  i Sobieskiego - związana z pracami remontowymi w ulicy Wiślanej.

Przepraszamy za utrudnienia związane z brakiem wody.

 

Wodociągi Proszowickie sp. z o. o

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Proszowicach i decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice,  z dniem 1.04.2016 r. działalność w zakresie ujmowania wody, jej uzdatniania i dostarczania (wraz z odbiorem i oczyszczaniem ścieków) dla odbiorców na terenie Gminy Proszowice rozpoczęła firma Wodociągi Proszowickie sp. z o.o.

Siedziba firmy znajduje się przy ul. Władysława Jagiełły 25 w Proszowicach.